Seria Harnaś

Poniżej prezentujemy zawartość poszczególnych Harnasi od numeru 1 do 20 (1978-2022).

Pobierz skany

Aktualnie dostępne są skany następujących numerów Harnasia:

 Harnaś 1 (48 MB)
 Harnaś 2 (35 MB)
 Harnaś 3 (30 MB)
 Harnaś 4 (36 MB)
 Harnaś 5 (38 MB)
 Harnaś 6 (34 MB)
 Harnaś 7 (38 MB)
 Harnaś 8 (39 MB)
 Harnaś 8 – dodatek – mapa Alp Delfinatu (1 MB)
 Harnaś 9 (30 MB)
 Harnaś 10 (39 MB)
 Harnaś 10 – dodatek – mapa Mont Blanc (1 MB)
 Harnaś 11 (40 MB)
 Harnaś 11 – dodatek – mapa Fogaraszów (0.6 MB)
Harnaś 12 (67 MB)
Harnaś 13 (82 MB)
Harnaś 13 – Mapa Żywiecczyzny (5 MB)
 Harnaś 14 (62 MB)
Harnaś 15 (102MB)
Harnaś 16 (4 MB)
Harnaś 17 (7 MB)
Harnaś 18 (6 MB)
Harnaś 19 (67 MB)

Harnaś 1 okładkaHarnaś 1 – Gliwice 1978

 Pobierz skan w PDFie (48 MB)

 • Na marginesie X-lecia – K. Presz
 • W Hindukusz – po raz pierwszy – J. Węglarczyk
 • Życie i działalność turystyczna prof. dra Zygmunta Klemensiewicza – J. L. Kuratow
 • Stare i nowe w Pirinie – E. Jarosz
 • Rzeka Koszarawa – M. Turlej
 • „Sypania” – W. Waryszak
 • Kurs – W. Rohm
 • Nowe piosenki
 • Zapowiedź – opowieść z pogranicza polsko-słowackiego – J. Łysek
 • Zapraszamy do muzeów

Harnaś 2 okładkaHarnaś 2 – Gliwice 1978

 Pobierz skan w PDFie (35 MB)

 • Jak do tego doszło? – M. Niewiadomski
 • Spór graniczny o Morskie Oko – A. K. Kowalski
 • O kolejce na Łomnicę – M. J. Barański
 • Prawo na bezdrożach tatrzańskich – E. Grabda
 • Panorama Tatr z Babiej Góry
 • Turystyka a ochrona przyrody w TPN – W. W. Waryszak
 • Uwagi o podziale Beskidów – Wł. Midowicz
 • Kronika
 • Nowe piosenki
 • Sprawozdanie Rady Koła za rok 1977/78

Harnaś 3 okładkaHarnaś 3 – Gliwice 1979

 Pobierz skan w PDFie (30 MB)

 • Bańska Bystrzyca – W. W. Waryszak
 • Lewocza – B. i P. Głogowscy
 • Czartak – R. Waryszak
 • O Emilu Zegadłowiczu – MBi
 • Ballada o Jędrzeju Wowrze – E. Zegadłowicz
 • Podzwonne dla zmarłych szlaków – W. Midowicz
 • O Nieledwi – M. Marszałek
 • Kościoły Pokoju i Kościoły Łaski – A. Piórko
 • Nowe piosenki
 • Zamek niezdobyty – T. Piasecki
 • Klub Seniora – faktem!
 • Przed latem

Harnaś 4 okładkaHarnaś 4 – Gliwice 1979

 Pobierz skan w PDFie (36 MB)

 • O „Białym Słoniu” na Czarnochorze – W. Midowicz
 • Przyczynek do wspomnień o profesorze Zygmuncie Klemensiewiczu – W. Midowicz
 • Czarnohora – P. Michnol
 • Panoramy górskie – E. Jarosz
 • O Julianie Fałacie – G. Opiełka
 • „Fałatówka” – R. Lerch
 • Słownik wyrazów smacznych – Viki
 • Agencja Prasowa „Mamut” donosi
 • Podsumowanie półroczne – WR
 • Piszą o SKPG „Harnasie” – PM
 • Straż Ochrony Przyrody w Alpach – G. Strach
 • Austriackie gadanie – R. Nahlik
 • 5 lat imprez na orientację w OU PTTK – Z. Socha
 • Nowe piosenki
 • „Drzewiej” po raz drugi – M. Wojtaszek
 • Mapy gór Bułgarii – nareszcie w komplecie – P. Michnol

Harnaś 5 okładkaHarnaś 5 – Gliwice 1980

 Pobierz skan w PDFie (38 MB)

 • Od Redakcji
 • Przyszły Park Narodowy na Babiej Górze. Projekt rezerwatu – W. Midowicz
 • Babiogórski Park Narodowy w 25 rocznicę utworzenia – Z. Denisiuk
 • Projekt poszerzenia granic BgPN i utworzenia jego strefy ochronnej – K. Brykowicz-Waksmundzka, S. Kałwa, K. A. Waksmundzki
 • Babiogórski Park Narodowy. Stan i potrzeby – K. Brykowicz-Waksmundzka, Z. Denisiuk, S. Kałwa, K. A. Waksmundzki
 • Babiogórski Park Narodowy – rezerwatem biosfery – R. Remiszewski
 • Koreferat babiogórski – W. Midowicz
 • Nasz głos w sprawie Babiej Góry – Kol. Red.
 • O Ośrodku Kultury Turystyki Górskiej PTTK na Babiej Górze – T. Nowalnicki

Harnaś 6 okładkaHarnaś 6 – Gliwice 1980

 Pobierz skan w PDFie (34 MB)

 • Karta z „Pamiętnika schroniska Karpackiego Towarzystwa Narciarzy” w Sławsku
 • Na tropach karpackich opryszków – U. Janicka-Krzywda
 • W dolinie Rebry – M. J. Barański
 • Pomniki średniowiecznego prawa – A. Piórko
 • Uwagi do opracowania W. Midowicza pt. „Nazewnictwo niektórych szczytów…” – R. Trojan
 • O Pawle Stellerze – M. Turlej
 • Muzeum biograficzne Pawła Stellera – M. Turlej
 • Góry w polskiej literaturze współczesnej – P. S. Michnol
 • List z wakacji – M. Turlej
 • Pytania na razie bez odpowiedzi – W. Jarema
 • Piosenki
 • Sprawozdanie z działalności SKPG „Harnasie” za okres 14.11.1978-13.11.1979

Harnaś 7 okładkaHarnaś 7 – Gliwice 1981

 Pobierz skan w PDFie (38 MB)

 • W Pirinie zimą – W. Wojtkowiak
 • Zofia Kossak – R. Lerch
 • Muzeum biograficzne Zofii Kossak – R. Lerch
 • Harnaś z Czarnohory – U. Janicka-Krzywda
 • Cis – M. Barański
 • Rzeka Biała – A. Królczyk-Rohm
 • Jeszcze o Czartaku – A. Siemionow
 • Lisowczycy na Śląsku – A. Piórko
 • Nowa piosenka
 • Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKPG

Harnaś 8 okładkaHarnaś 8 – Gliwice 1981

 Pobierz skan w PDFie (39 MB)
 Pobierz skan dodatku – mapy Alp Delfinatu (1 MB)

 • Alpy Delfinatu – B
 • Droga w Alpy – M. J. Barański
 • Kalendarium
 • Park Narodowy Ecrins – Flora i fauna, Geologia, Lodowce – M. J. Barański
 • Topografia doliny Romanche – M. Zygmański
 • „Czwartek – 9 lipca 1981 – 3765” – M. Woliński
 • Dwa dni w Alpach – A. John
 • Barre des Ecrins – M. Śpiewak
 • Jeszcze o Barre des Ecrins – B
 • Pic de Chamoissiére – M. J. Barański
 • 3 dni w Chamonix – B. Jelonek
 • Atak na „Wielką Górę” – Belfegor, Jelon

Harnaś 9 okładkaHarnaś 9 – Gliwice 1982

 Pobierz skan w PDFie (30 MB)

 • W głąb Gorganów – M. Konopacki
 • Jak w Towarzystwie Tatrzańskim przemijały pokolenia – W. Midowicz
 • [Ustawa z dn. 31.07.1981 r. o kontroli publikacji i widowisk, Art. 2, pkt. 3] – A. Grajewski
 • O beskidzkim harnasiu Ondraszku – U. Janicka-Krzywda
 • Skąd się wzięła „Beczka” w górach? – Redaktor
 • Garść uwag o opisywaniu gór zagranicznych – M. Zygmański
 • Krótkie supozycje nazewnicze … – R. Remiszewski
 • Nowe piosenki AKT „Watra”
 • Kartoteka selekcyjna obrzeżnie perforowana – M. Turlej
 • Prawna ochrona szlaku turystycznego – R. Remiszewski
 • Sprawozdanie z działalności SKPG „Harnasie”

Harnaś 10 okładkaHarnaś 10 – Gliwice 1984

 Pobierz skan w PDFie (39 MB)
 Pobierz skan dodatku – mapy Mont Blanc (1 MB)

 • Turystyka – i co dalej – W. Midowicz
 • Wejść turystycznie na Mont Blanc – M. Zygmański
 • Orkan w Gorcach – R. Linkowski
 • Dom pod Pustką – R. Linkowski
 • Laicki pustelnik i dyplomowany furtian – R. M. Remiszewski
 • Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim – J. Kapłon
 • Z dziejów zabytków sztuki na Orawie – Z. Ryś
 • Sprawozdanie z działalności SKPG „Harnasie” za rok 1981/1982

Harnaś 11 okładkaHarnaś 11 – Gliwice 1985

 Pobierz skan w PDFie (40 MB)
 Pobierz skan dodatku – mapy Fogaraszow (0.6 MB)

 • Jabłoncon – R. M. Remiszewski
 • Orawski Gandhi – R. M. Remiszewski
 • Na orawską strofę – wiersze Emila Kowalczyka
 • Zabytki architektury i sztuki w Kotlinie Turczańskiej – Z. Ryś
 • Góry Fogaraskie – D. Czerniak
 • Fogarasz ’85 – D. Czerniak
 • Beskid Śląsko-Morawski 17-19.05.1985 – M. J. Barański
 • Góry Choczańskie 01-09.06.1985 – M. J. Barański
 • Sprawozdanie z działalności SKPG „Harnasie” za okres 06.12.1982-22.11.1983

Harnaś 12 okładkaHarnaś 12 – Gliwice 1986

 • O wiedzy przewodnickiej – J. Ginter
 • O dawnych wycieczkach na Baranią Górę – M. J. Barański
 • Książę pszczyński na Baraniej Górze – T. Włodarska
 • Podróż do źródeł Wisły – M. Kocych-Imielska
 • Wincenty Pol u źródeł Wisły – A. Pol
 • Jaworze Wincentego Pola – M. Kocych-Imielska
 • Czy nazwa wsi: Brenna w Beskidzie Śląskim jest rzeczywiście pochodzenia wołoskiego? – R. Trojan
 • Jan Gwalbert Pawlikowski. 1860-1939. Wybrane kierunki działalności – J. Kręczyński
 • O życiu i twórczości Stanisława Nędzy-Kubińca – A. Pańczyszyn
 • Z historii karpackich przewodników narciarskich – W. Midowicz
 • Polskie szlaki w górach Auatralii – W. Midowicz
 • Koleje i kolejki tatrzańskie – M. J. Barański
 • Z szopki przewodnickiej SKPG „Harnasie”
 • Sprawozdanie Rady Koła z działalności SKPG „Harnasie” w okresie 22.11.1983-13.11.1984

Harnaś 13 okładkaHarnaś 13 – Gliwice 1986

 • XV lat Oddziału Uczelnianego PTTK przy Politechnice Śl. w Gliwicach
 • CHKO Beskydy – M. J. Barański
 • Lipnickie zapiski – R. M. Remiszewski
 • Za kulisami miedzywojennych „Wierchów” – W. Midowicz
 • O problemach imprez na orientację w środowisku akademickim Gliwic – słów kilka – Z. Socha
 • Cmentarze wojskowe z czasów I wojny światowej w rejonie Beskidu Wyspowego i Sądeckiego – E. Wieczorek
 • Czytali, bo chcieli widzieć na własne oczy… – R. M. Remiszewski
 • Zestawienie nazw szczytów, grzbietów, przełęczy i potoków Żywiecczyzny – T. Piotrowski, S. Dziedzic
 • Sprawozdanie Rady Koła z działalności SKPG „Harnasie” w okresie 14.11.1984-25.11.1985

Harnaś 14 okładkaHarnaś 14 – Gliwice 1991

 Pobierz skan w PDFie (62 MB)

 • Dawne znakowane szlaki „Beskidenverein” – prawdziwe i urojone – W. Midowicz
 • Fall Jablunkau-Pass – J. J. Bruski
 • Habsburgowie Cieszyńscy – W. Bigo
 • Śląskie przyodziewki – M. Konior
 • CHKO Górna Orawa – M. J. Barański
 • Jaskinie fliszu karpackiego – D. Płaszczyk
 • Ze wspomnień o góralskim generale Galicy – W. Midowicz
 • Kalendarium wyjazdu w Czarnohorę – B. Zygmańska
 • Grecja – J. Ginter, B. Krztoń
 • Wstyd i hańba – J. Tuwim
 • Muzo, gniew opowiadaj Achilla, syna Peleja! – J. Tuwim
 • Sprawozdanie z działalności SKPG „Harnasie” za okres 26.11.1985-27.11.1990

Harnaś 15 okładkaHarnaś 15 – Gliwice 1995

Harnaś 16 okładkaHarnaś 16 – Gliwice 2002

 • Wspomnienia zmarłych
  Maciej Wróblewski, Maria Wróblewska (Górnicz)
  Marian Drewniok
  Janusz Hanke
  Tadeusz Piotrowski
  Dariusz Płaszczyk
  Katarzyna Ligenza
  Sebastian Kukliński
 • Beskidzkie dzwonnice drewniane między Wisłą a Skawą – Paweł Klajmon
 • Drewniane kościoły podhalańskie w dolinie Dunajca – Bożena Ludwig, Bartłomiej Cisowski
 • Rozbójnicy Skrzyńscy herbu Łabędź – Radosław Jerzy Truś
 • Galicyjskie Zaduszki – Roman Frodyma
 • Gawęda o cisach karpackich – Radosław Jerzy Truś
 • Ptaki drapieżne w górach – jak je rozpoznać? – Mariusz Ostański
 • Mój pierwszy rajd – Jacek Ginter
 • Chyba Aconcagua – Joanna Mroczkiewicz-Sitarz
 • Denali (6194 m n.p.m.) – Joanna Mroczkiewicz-Sitarz
 • XVI Rajd w Beskid Makowski – Paweł Klajmon
 • Klopidła – Radosław Jerzy Truś
 • Przedziwna historia o zbójniku Ondraszku
 • Chatka na Adamach – Maciej Siudut
 • Sprawozdanie z działalności SKPG „Harnasie”

Harnaś 17 okładkaHarnaś 17 – Gliwice 2005

 • Iwona Korlacka – Walory przyrodnicze Góry Tuł
 • Maciej Siudut – Góry wędrujące
 • Maciej Siudut – Osuwisko w Lachowicach
 • Paweł Klajmon – Historia zapisana na macewach
 • Maciej Strzałkowski – Symbolika żydowskich macew
 • Andrzej Trojanowski – Co w prawie piszczy?
 • Bartosz Bynowski – Patron turystów
 • Ryszard M. Remiszewski – Kresowa Osturnia
 • Radosław Jerzy Truś – Słów parę o moszczanickim dworze
 • Radosław Jerzy Truś – Zbójnictwo w Beskidzie Małym
 • Magdalena Torbus – O beskidzkich herbach słów kilka
 • Grzegorz Cichy – Wodospad z rekinem
 • Radosław Jerzy Truś – Duch mistrza Emila
 • Maciej Antonik – Kirgistan 2005
 • Radosław Jerzy Truś – Mylna
 • Joanna Gwóźdź – O wydawnictwach SKPG „Harnasie”
 • Jacek Ginter – O mamucie górskim (Mammuthus montanus)
 • Maciej Siudut – Chatka na Adamach
 • Dariusz Telinga – Sprawozdanie z działalności SKPG „Harnasie”

Harnaś 18 okładkaHarnaś 18 – Gliwice 2010

 • Katarzyna Jamróz – Budownictwo ludowe Babiogórców
 • Katarzyna Jamróz – Skansen na Markowych Rówienkach
 • Małgorzata Meres-Nowak, Adam Nowak – Dwór w Stryszowie
 • Radosław Jerzy Truś – Drzewa wyróżnione
 • Radosław Jerzy Truś – Oblicza jednej góry
 • Sebastian Korczyk – Niedźwiedź na terenie uprawnień
 • Helena Suchodolska – Oznaczenia leśne i turystyczne w lasach
 • Urszula Janicka-Krzywda – Jodła – drzewo niezwykłe
 • Mirosław J. Barański – Podróż Lucjana Malinowskiego po Śląsku Cieszyńskim
 • Ryszard M. Remiszewski – Tajemniczy Intrygujący Falkenstein
 • Witold Pieńkowski – Cisownica zaprasza
 • Justyna Kostempska – Stąd do ziemi dalej niż do gwiazd
 • Ewelina Woźniak – Tajemnicza Madonna ze Starego Targu w Cieszynie
 • Bartłomiej Cisowski – Tragedia prawosławnej cerkwi w Komańczy
 • Radosław Jerzy Truś – Lis na Babiej Górze
 • Piotr Majewski – Dlaczego góry?
 • Grzegorz Cichy – Wywiad z Tomaszem Kobielskim
 • Grzegorz Cichy – Czekając na Kaniona…
 • Małgorzata Meres-Nowak – List
 • Mirosław J. Barański – Zawsze może być gorzej…
 • Dariusz Telinga – Sprawozdania z działalności SKPG „Harnasie”

Harnaś 19 okładkaHarnaś 19 – Gliwice 2017

 • Stanisław Wierzchowski – Historia ostatniego 10–lecia SKPG „Harnasie”
 • Jan Kowalik – Powstanie Stowarzyszenia SKPG „Harnasie”
 • Andrzej Kajetan Kowalski – Norwegia 1987
 • Przemysław Siuda – Kartoteka Selekcyjna Obrzeżnie Perforowana
  a Przewodnictwo Studenckie na Śląsku
 • Jacek Ginter – Dawniej a dziś w turystyce
 • Jacek Ginter – Wspomnienie z wędrówki
 • Jacek Ginter – Z pamiętnika przewodnika
 • Łukasz Pisarek – O tym, jak powstała baza namiotowa Przysłop Potócki
 • Małgorzata Musiał – 10 lat minęło… SBN Przysłop Potócki
 • Zbigniew Drapała – Wybrane beskidzkie uzdrowiska na przestrzeni ostatnich 200 lat
 • Małgorzata Uman-Ntuk – Zmiana granic Polski i składu narodowego na przestrzeni wieków
 • Agnieszka Matusiak – Migawki z gór świata
 • Katarzyna Jamróz – Harnasie na Dachu Afryki
 • Katarzyna Jamróz – Organizacja trekkingów komercyjnych w XXI wieku.
  Funkcja tour-leadera
 • Marek Zygmański – Zmiany w ratownictwie górskim
 • Sprawozdanie – sprawy osobowe SKPG „Harnasie” w okresie 19.11.2009 – sierpień 2017

Harnaś 20 okładkaHarnaś 20 – Gliwice 2022

 • Izabela Dyrlaga, Kamil Ziętek – Kurs przewodnicki w czasach pandemii
 • Patrycja Michałowicz – Dziesięć lat po Blachowaniu
 • Jacek Ginter – Koło na kole
 • Maksymilian Kuśka – Moje wędrówki po Czechach w dobie pandemii
 • Aurelia Golda – O tym, jak Harnaś ikonostas malował
 • Sebastian Lenartowicz – Turystyka gitarowa
 • Alicja Nakonieczny – Wyprawa Argentyńska 2020
 • Franciszek Drewniok – Lawina
 • Helena Suchodolska – Witamina N, czyli jak więź z naturą wpływa na rozwój dziecka
 • Radosław Truś – Mój Mały Beskid
 • Stanisław Wierzchowski – Moja przygoda z GOPR-em
 • Jacek Przyłucki – Hutnictwo żelaza na terenie uprawnień
 • Jacek Przyłucki – Teren uprawnień na krańcu świata
 • Sprawozdanie – sprawy osobowe SKPG „Harnasie” w okresie sierpień 2017 – sierpień 2022

Zapraszamy na kurs przewodników beskidzkich osoby zamieszkujące miasta regionu: Gliwice, Katowice, Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Ruda Śląska, Sosnowiec, Rybnik, Żory, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Mikołów, Piekary Śląskie, Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Knurów, Tychy, Jaworzno.