Akty prawne

Tutaj znajdziesz listę aktów prawnych interesujących z punktu widzenia przewodników, kandydatów na przewodników, pilotów wycieczek, a także biur turystycznych zajmujących się prowadzeniem grup na terenie Polski i za granicą.

Aktualne przepisy można także znaleźć na stronie http://isap.sejm.gov.pl/

Zawód przewodnika i pilota w Polsce

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
    i przewodników turystycznych [Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884 z późn. zmianami]

+ Wydane na podstawie powyższej ustawy akty wykonawcze, m. in:

  • Rozporządzenie MSiT z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego [Dz.U. 2014 poz. 868 z późn. zmianami]

Imprezy turystyczne i organizatorzy turystyki

  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych [Dz.U. 2017 poz. 2361 z późn. zm.]

+ Wydane na podstawie powyższej ustawy akty wykonawcze, m.in:

Europejska Legitymacja Zawodowa

  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej [Dz.U. 2016 poz. 65]
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji [Dz.U. 2017 poz. 468]

Zapraszamy na kurs przewodników beskidzkich osoby zamieszkujące miasta regionu: Gliwice, Katowice, Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Ruda Śląska, Sosnowiec, Rybnik, Żory, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Mikołów, Piekary Śląskie, Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Knurów, Tychy, Jaworzno.