Egzamin państwowy

W tym dziale prezentujemy dokumenty prawne i informacje przydatne osobom podchodzącym do egzaminu państwowego na przewodnika beskidzkiego.

Nie masz hasła dostępu do materiałów kursowych? Napisz na adres rada@skpg.gliwice.pl. Hasło mogą otrzymać jedynie członkowie aktualnych kursów przewodnickich oraz Harnasie.

Najbliższe terminy egzaminów państwowych organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach:

Najbliższy termin egzaminu państwowego

icon_rar Akty prawne i informatory (kliknij tutaj aby pobrać)

Paczka zawiera:

  • Dz.U. 2014 poz. 868 – Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego.
  • Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 – Ujednolicony tekst ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ze zmianami wchodzącymi w życie 1.07.2018 (nowy tytuł ustawy „o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych”).
  • Dz.U. 2017 poz. 1553 – Jednolity tekst ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami. (Załącznik do obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 lipca 2017 r.).
  •  Dz.U. 2014 poz. 862 – Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych.
  •  Lista członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich, powoływanych przez marszałków województw opublikowana przez BIP MSiT dnia 22.02.2016r.
  •  Dz.U. 2017 poz. 113 – Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego.
  • Dz.U. 2014 poz. 869 – Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
  •  M.P. 2006 nr 87 poz. 906  – Lista osób spośród których marszałkowie województw powołują komisje egzaminacyjne języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. (Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2006 r. (poz. 906)).

icon_rar Arkusze testowe (kliknij tutaj aby pobrać)

Zapraszamy na kurs przewodników beskidzkich osoby zamieszkujące miasta regionu: Gliwice, Katowice, Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Ruda Śląska, Sosnowiec, Rybnik, Żory, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Mikołów, Piekary Śląskie, Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Knurów, Tychy, Jaworzno.